Cloudové řešení pro správu nabíjecích stanic

Řídící jednotka

Součástí každé Nabíjecí stanice Powerbox je možnost jejího vzdáleného obousměrného ovládání prostřednictvím unikátního cloudového řešení. 

Powerbox obsahuje komunikační rozhraní standardu Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (volitelně též LTE 4G) prostřednictvím kterého lze velmi jednoduše nabíjecí stanici připojit do online prostředí.

Ovládání stanice probíhá prostřednictvím online aplikace na doméně POWERBOX.CLOUD.  Každý provozovatel nabíjecí stanice získá po jejím zprovoznění instalaci přístup k tomuto rozhraní – ať už z mobilního telefonu a nebo jakéhokoliv počítače či tabletu.  

Obrazovka hlavního panelu – Přehed

Po registraci a přiřazení stanice lze vzdáleně spravovat a monitorovat provoz nabíjecí stanice.

V základní obrazovce Přehledu: 

 • Zjistit aktuální stav stanice – Zapnuto / Vypnuto / Offline
 • Stanici zapnout nebo vypnout (bez ohledu na nastavení, pokud je online)
 • Zjistit, kdy došlo naposledy ke změně stavu stanice 
 • Sledovat aktuální výkon – odběr elektrické energie (ve Wattech)
 • Sledovat spotřebu energie za poslední měřené období (v Kilowatt hodinách ) 
 • Sledovat počet připojených elektrokol za poslední měřené období (v kusech)
Graf spotřeby a využití nabíjecí stanice

V rozšířené obrazovce Grafy

Lze nastavit konkrétné časové období pro zjištění Spotřeby energie za zvolené období (v kWh) a počtu Připojených elektrokol za zvolené období v kusech.  Jedno připojené elektrokolo se započítá do statistiky pouze pokud nabíjení trvá minimálně 5 minut v celku.

Detailního nastavení parametrů nabíjecí stanice

V nabídce Upravit lze vytvářet a měnit informace o provozu a umístění nabíjecí stanice

Především je nutné vázat konkrétní stanici na identifikační číslo (IČ) jejího provozovatele pro její správné zobrazení v databázích firmy.cz a mapových podkladech mapy.cz (platí pouze pro nabíjecí stanice umístěné na území České republiky). 

Označení “Veřejná” indukuje, že se stanice zobrazuje v mapě nabíjecích stanic a data o nabíjecí stanici jsou exportovány do externích mapových portálů.

Označení “Pracuje v režimu offline” indikuje, že provozvatel nepřipojil stanici k internetu a tato není ovádána prostřednictvím Cloudového řešení. 

Popis nabíjecí stanice se objeví u jejího záznamu v externích databázích (firmy.cz, mapy.cz). Specifický (zkrácený) je popis pro mapovou databázi Open Street maps. 

Dostupnost typů nabíjecích portů na konkrétní stanici.
V současné době nabízí standard Powerbox nabíjení prostřednictvím:
martin@powerbox.one

 • DC Univerzální port (systémy baterií elektrokol 36V bez komunikace)
 • DC Bosch standard port (Všechny standardní systémy Bosch 2014-20XX)
 • DC Bosch smart port (Systém Bosch Smart 2022-20XX)
 • DC Shimano Steps port (Pouze pro baterie Simano steps s EW-CP100 portem)
 • AC zásuvka 230V/10A s proudovou ochranou

Interaktivní mapa pro přesné umístění špendlíku v mapy.cz, kde se náachází nabíjecí stanice (nemusí se shodovat s automaticky nalezenou adresou).

Provozní doba nabíjecí stanice s možností volby dnů a hodin.
Volba sezonního období, kdy je nabíjecí stanice v provoz
(data se přenáší i do mapových podkladů)

Vložení fotografií již realizované nabíjecí stanice. Slouží ke sdílení a k propagaci s provozovatelem, do mapových podkladů se fotografie vkládají ručně. 

Veřejné ID nabíjecí stanice – slouží k rychlé a jednoduché identifikaci.  

OSM ID – identifikátor přidělený nabíjecí stanici z databáze projektu openstreetmap.org.

Majitel-email – slouží pro komunikaci s provozovatelem. Na tento email je může být zasílána informace v případě výpadku nabíjecí stanice trvající déle než 1 hodinu v období, kdy je nabíjecí stanice indikována v provozu.  

Otestujte si Powerbox.Cloud sami.

Zde je připravili k administraci Nabíjecích stanic Powerbox umístěné v prodejně elektrokol ekolo.cz. Jedná se o součástí řešení Powerbox Soluton Parku v Praze.

https://www.powerbox.cloud
Login (email): demo@powerbox.one
Heslo: demo2023

S vašimi dotazy a pokud jste majitelem nabíjecí stanice powerbox i s onboardingem do administračního systému rádi pomůžeme, viz. kontakty.